Εγχειρίδιο χρήσης REMEDES

Έκδοση 1.1.4

Περιεχόμενα

  1. Εισαγωγή
  2. Περιγραφή υλικού
  3. Εγκατάσταση συστήματος
  4. Διαχείριση συστήματος 4.1. Αρχική οθόνη και γενικές πληροφορίες 4.2. Διαχείριση συσκευών 4.3. Διαχείριση ομάδων χρηστών 4.4. Διαχείριση χρηστών 4.5. Εισαγωγή νέου χρήστη 4.6. Ρυθμίσεις συστήματος
  5. Διαχείριση ασκήσεων 5.0. Ορισμός τοποθέτησης Pads 5.1. Δημιουργία αυτοματοποιημένης άσκησης 5.2. Δημιουργία άσκησης κατά βήματα 5.3. Δημιουργία άσκησης με πρότυπο 5.4. Εκτέλεση ασκήσεων 5.5. Εμφάνιση αποτελεσμάτων άσκησης
  6. Στατιστικά 6.1. Βραβεία χρήστη 6.2. Στατιστικά χρήστη 6.3. Εξαγωγή στατιστικών σε αρχείο PDF 6.4. Στατιστικά συστήματος 6.5. Άμεση σύγκριση δύο χρηστών 6.6. Στατιστική σύγκριση
  7. REMEDES @CLOUD
  8. Αντιμετώπιση πιθανών σφαλμάτων
  9. Terms of service & privacy policy