Περιεχόμενα

Βραβεία χρήστη

Μπορείτε να δείτε τα βραβεία χρήστη μεταβαίνοντας στο Statistics ⤻ User achievements. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε χρήστη από το ώστε να δείτε τα βραβεία του. Αυτά χωρίζονται σε: