Περιεχόμενα

Δημιουργία αυτοματοποιημένης άσκησης

Η δημιουργία νέων αυτοματοποιημένων ασκήσεων, γίνεται από την οθόνη Exercises ⤻ Create automated exercises. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Η οθόνη αυτή χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές:

Περιοχή ορισμού παραμέτρων

Με τον όρο αυτοματοποιημένη άσκηση, εννοούμε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μία άσκηση ορίζοντας μόνο παραμέτρους, βάση των οποίων τα βήματα θα δημιουργούνται αυτόματα και τυχαία, άρα η σειρά ενεργοποίησης των Pads δεν θα είναι συγκεκριμένη. Οι δυνατές παράμετροι που μπορείτε να ορίσετε είναι:

Με τον όρο έγκυρη ενεργοποίηση εννοούμε ότι όταν γίνει αυτή η ενεργοποίηση, ο χρήστης πρέπει να απενεργοποιήσει το Pad. Αντίθετα, μία άκυρη ενεργοποίηση σημαίνει ότι ο χρήστης δεν πρέπει να αλληλεπιδράσει με το Pad. Πατώντας στο εσωτερικό του , ανοίγει ένα παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να επιλέξετε κάποιο χρώμα. Για να προσθέσετε ένα χρώμα στις έγκυρες ενεργοποιήσεις πατήστε το ή για να το προσθέσετε στις άκυρες ενεργοποιήσεις πατήστε το .

Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να φτιάξουμε μία αυτοματοποιημένη άσκηση όπου ο χρήστης πρέπει να απενεργοποιεί μόνο τα Pads τα οποία θα ανάβουν πράσινο χρώμα, αλλά όχι τα Pads τα οποία θα ανάβουν κόκκινο ή μπλε, τότε μπορούμε να ορίσουμε την άσκηση ως εξής:

Εάν γίνει κάποιο λάθος ή θέλετε να διαγράψετε τα χρώματα, πατήστε το .

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι για να γίνει απενεργοποίηση ενός Pad, πρέπει το μέλος του χρήστη να βρίσκεται σε απόσταση από 0 έως 20 εκατοστά από το Pad. Να σημειωθεί ότι εξαιτίας του αισθητήρα που χρησιμοποιούμε, όταν μεγαλώσετε την απόσταση θα μεγαλώσει και ο κώνος μέτρησης, οπότε θα γίνονται και απενεργοποιήσεις όταν κάποιο μέλος του χρήστη δεν είναι ακριβώς μπροστά απο το Pad. Εάν θέλετε να μεταβάλλετε την μέγιστη τιμή της μπάρας (που τώρα είναι 1 μέτρο), πιέστε τα και .

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι ο χρόνος που θα παραμείνει ενεργοποιημένο ένα Pad είναι 1 δευτερόλεπτο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι ο χρόνος αναμονής ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ενεργοποιήσεις θα είναι 0.5 δευτερόλεπτα.

O συγκεκριμένος χρόνος είναι σημαντικός, αφού επιτρέπει την αποφυγή καταγραφής απενεργοποίησεων κατά τις οποίες ο χρήστης έχει κάποιο μέλος του πάνω από κάποιο Pad την στιγμή που ενεργοποιείται.

Για να δοκιμάσετε την άσκηση που έχετε δημιουργήσει μπορείτε να πιέσετε το κουμπί . Η άσκηση θα εκτελεστεί κανονικά, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα αποθηκευτούν.

Περιοχή αποθήκευσης άσκησης και λίστα αποθηκευμένων ασκήσεων

Στην περιοχή αυτή, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα όνομα για την άσκησή του, μία περιγραφή και είτε να επιλέξει ως κατηγορία μία από τις ήδη υπάρχουσες πατώντας το , είτε να προσθέσει μία νέα κατηγορία, πληκτρολογώντας στο . Να σημειωθεί ότι στην σελίδα εκτέλεσης των ασκήσεων αρχικά εμφανίζεται μόνο το όνομα της άσκησης, οπότε φροντίστε να δώσετε έναν τίτλο που να περιγράφει την άσκηση με σαφήνεια.

Τέλος, αποθηκεύετε την άσκηση πατώντας το κουμπί . Μετά την αποθήκευση, η άσκηση θα εμφανιστεί την λίστα που υπάρχει παρακάτω. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μία άσκηση με τίτλο Test και περιγραφή -, η λίστα θα έχει ως εξής:

Πατώντας το κουμπί , ανοίγει ένα νέο παράθυρο με τις επιλογές της εκάστοτε άσκησης:

Πατώντας το Load exercise parameters, θα "φορτωθούν" οι αποθηκευμένες παράμετροι της άσκησης και θα εμφανιστούν στην Περιοχή Παραμέτρων, ενώ πατώντας το Delete θα διαγραφεί ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης, μαζί με όλες τις ασκήσεις τέτοιου τύπου που έχουν γίνει από τους χρήστες.