Περιεχόμενα

Δημιουργία άσκησης κατά βήματα

Η δημιουργία νέων ασκήσεων κατά βήματα, γίνεται από την οθόνη Exercises ⤻ Create step by step exercises. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Όπως παρατηρείτε, ο οθόνη χωρίζεται σε διαφορετικά τμήματα:

Περιοχή ορισμού παραμέτρων βήματος

Στην περιοχή αυτή μπορεί να οριστούν επακριβώς οι παράμετροι ενός βήματος. Οι παράμετροι αυτές είναι:

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι για να γίνει απενεργοποίηση ενός Pad, πρέπει το μέλος του χρήστη να βρίσκεται σε απόσταση από 0 έως 20 εκατοστά από το Pad. Να σημειωθεί ότι εξαιτίας του αισθητήρα που χρησιμοποιούμε, όταν μεγαλώσετε την απόσταση θα μεγαλώσει και ο κώνος μέτρησης, οπότε θα γίνονται και απενεργοποιήσεις όταν κάποιο μέλος του χρήστη δεν είναι ακριβώς μπροστά απο το Pad. Εάν θέλετε να μεταβάλλετε την μέγιστη τιμή της μπάρας (που τώρα είναι 1 μέτρο), πιέστε τα και .

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι ο χρόνος που θα παραμείνει ενεργοποιημένο ένα Pad θα είναι 0.4 δευτερόλεπτα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι ο χρόνος αναμονής έως την επόμενη ενεργοποίηση θα είναι 0.5 δευτερόλεπτα.

O συγκεκριμένος χρόνος είναι σημαντικός, αφού επιτρέπει την αποφυγή καταγραφής απενεργοποίησεων κατά τις οποίες ο χρήστης έχει κάποιο μέλος του πάνω από κάποιο Pad την στιγμή που ενεργοποιείται.

Με γκρι απόχρωση φαίνονται τα Pads τα οποία έχουν σκαναριστεί και είναι ενεργά, ενώ με κόκκινο εμφανίζονται εικονικά Pads, έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις ακόμη και αν δεν έχετε τα Pads ενεργοποιημένα. Για παράδειγμα, εάν επιλέξουμε το Pad 3 θα λάβουμε το εξής:

Περιοχή βημάτων της άσκησης

Τα βήματα που προστίθενται εμφανίζονται σε αυτή την περιοχή. Ένα παράδειγμα άσκησης με τρία βήματα είναι το εξής:

Θα παρατηρήσετε ότι το δεύτερο βήμα γίνεται με το Pad 7, αλλά το 7 επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο Pad λείπει, άρα δεν μπορεί να εκτελεστεί η συγκεκριμένη άσκηση την χρονική αυτή στιγμή.

Επίσης το βήμα με αριθμό 3 είναι μαρκαρισμένο ώς πράσινο. Αυτό σημαίνει ότι είναι το επιλεγμένο βήμα για αλλαγή, οπότε εάν πατήσετε το , οι παράμετροι αυτού του βήματος θα επαναγραφούν.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα βήματα, πατώντας το κουμπί .

Για κάθε βήμα έχετε τις εξής επιλογές:

Κάτω από την λίστα βημάτων υπάρχουν διάφορες επιλογές:

Τέλος. με την ενεργοποίηση του ορίζουμε ότι η εκκίνηση της άσκησης θα γίνει με ηχητική ειδοποίηση από το Pad 1. Να σημειωθεί ότι εάν επιλέξετε το Give start signal, δεν χρειάζεται να προσθέσετε το αρχικό βήμα του Pad 1.

Για να δοκιμάσετε την άσκηση που έχετε δημιουργήσει μπορείτε να πιέσετε το κουμπί . Η άσκηση θα εκτελεστεί κανονικά, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα αποθηκευτούν.

Περιοχή αποθήκευσης άσκησης και λίστα αποθηκευμένων ασκήσεων

Στην περιοχή αυτή, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα όνομα για την άσκησή του, μία περιγραφή και να επιλέξει ως κατηγορία μία από τις Speed, Reflexes, Stamina, Football, Basketball, Voleyball, Tennis, πατώντας το . Εάν δεν επιλέξετε κατηγορία, τότε η άσκηση θα λάβει την κατηγορία Custom by steps. Να σημειωθεί ότι στην σελίδα εκτέλεσης των ασκήσεων αρχικά εμφανίζεται μόνο το όνομα της άσκησης, οπότε φροντίστε να δώσετε έναν τίτλο που να περιγράφει την άσκηση με σαφήνεια.

Τέλος, αποθηκεύετε την άσκηση πατώντας το κουμπί . Μετά την αποθήκευση, η άσκηση θα εμφανιστεί την λίστα που υπάρχει παρακάτω. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μία άσκηση με τίτλο Test manual και περιγραφή -, η λίστα θα έχει ως εξής:

Πατώντας το κουμπί , ανοίγει ένα νέο παράθυρο με τις επιλογές της εκάστοτε άσκησης:

Πατώντας το Load, θα "φορτωθούν" τα βήματα της άσκησης και θα εμφανιστούν στην Λίστα βημάτων, ενώ πατώντας το Delete θα διαγραφεί ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης, μαζί με όλες τις ασκήσεις τέτοιου τύπου που έχουν γίνει από τους χρήστες.