Περιεχόμενα

Δημιουργία άσκησης με πρότυπο

Η δημιουργία νέων ασκήσεων με πρότυπο, γίνεται από την οθόνη Exercises ⤻ Create pattern exercises. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Η οθόνη αυτή χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές:

Περιοχή ορισμού παραμέτρων

Με τον όρο άσκηση με πρότυπο, εννοούμε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μία άσκηση ορίζοντας παραμέτρους, βάση των οποίων δημιουργείται μία σωστή σειρά απενεργοποίησης, την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης. Ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης διαφέρει από τους υπόλοιπους διότι ενεργοποιούνται όλα τα Pads ταυτόχρονα και ο χρήστης πρέπει να τα απενεργοποιήσει με την σωστή σειρά. Οι δυνατές παράμετροι που μπορείτε να ορίσετε είναι:

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι για να γίνει απενεργοποίηση ενός Pad, πρέπει το μέλος του χρήστη να βρίσκεται σε απόσταση από 0 έως 20 εκατοστά από το Pad. Να σημειωθεί ότι εξαιτίας του αισθητήρα που χρησιμοποιούμε, όταν μεγαλώσετε την απόσταση θα μεγαλώσει και ο κώνος μέτρησης, οπότε θα γίνονται και απενεργοποιήσεις όταν κάποιο μέλος του χρήστη δεν είναι ακριβώς μπροστά απο το Pad. Εάν θέλετε να μεταβάλλετε την μέγιστη τιμή της μπάρας (που τώρα είναι 1 μέτρο), πιέστε τα και .

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ορίσει ότι ο χρόνος που τα Pads θα μείνουν ενεργοποιημένα είναι 30 δευτερόλεπτα. Εφ' όσον στις ασκήσεις αυτού του είδους ελέγχουμε μνήμη και όχι απαραίτητα ταχύτητα, αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι και μεγαλύτερος.

O συγκεκριμένος χρόνος είναι σημαντικός, αφού επιτρέπει την αποφυγή καταγραφής απενεργοποίησεων κατά τις οποίες ο χρήστης έχει κάποιο μέλος του πάνω από κάποιο Pad την στιγμή που ενεργοποιείται.

Περιοχή αποθήκευσης άσκησης και λίστα αποθηκευμένων ασκήσεων

Στην περιοχή αυτή, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα όνομα για την άσκησή του, μία περιγραφή και να επιλέξει ως κατηγορία μία από τις Speed, Reflexes, Stamina, Football, Basketball, Voleyball, Tennis, πατώντας το . Εάν δεν επιλέξετε κατηγορία, τότε η άσκηση θα λάβει την κατηγορία Custom pattern. Να σημειωθεί ότι στην σελίδα εκτέλεσης των ασκήσεων αρχικά εμφανίζεται μόνο το όνομα της άσκησης, οπότε φροντίστε να δώσετε έναν τίτλο που να περιγράφει την άσκηση με σαφήνεια.

Τέλος, αποθηκεύετε την άσκηση πατώντας το κουμπί . Μετά την αποθήκευση, η άσκηση θα εμφανιστεί την λίστα που υπάρχει παρακάτω.

Πατώντας το κουμπί , ανοίγει ένα νέο παράθυρο με τις επιλογές της εκάστοτε άσκησης:

Πατώντας το Load exercise parameters, θα "φορτωθούν" οι αποθηκευμένες παράμετροι της άσκησης και θα εμφανιστούν στην Περιοχή Παραμέτρων, ενώ πατώντας το Delete θα διαγραφεί ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης, μαζί με όλες τις ασκήσεις τέτοιου τύπου που έχουν γίνει από τους χρήστες.