Περιεχόμενα

Εκτέλεση ασκήσεων

Η εκτέλεση των ασκήσεων (Run exercise), γίνεται από την οθόνη Exercises ⤻ Run exercises. Όταν επισκεφθείτε την σελίδα αυτή, θα κληθείτε να επιλέξετε για ποιον χρήστη θέλετε να εκτελέσετε ασκήσεις. Στη συνέχεια, θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Η παραπάνω οθόνη χωρίζεται σε τρεις περιοχές:

Περιοχή ενεργών Pads

Η περιοχή εμφάνισης των ενεργών Pads φαίνεται παρακάτω:

Πατώντας το κουμπί που αντιστοιχεί σε ένα Pad μπορείτε να το ενεργοποιήσετε/απανεργοποιήσετε, ώστε να μην συμμετάσχει στην άσκηση που θα επιλέξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε άσκηση κατά την δημιουργία της, προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο αριθμό Pads. Εάν ο αριθμός των ενεργών Pads είναι μικρότερος από αυτόν της εκάστοτε άσκησης, η άσκηση δεν θα μπορεί να εκτελεστεί.

Περιοχή επιλογής χρήστη

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε χρήστη. Η επιλογή του χρήστη που θα εκτελέσει την άσκηση γίνεται πατώντας του κουμπί . Κατά την πίεση του (ή κατά την επίσκεψη στην σελίδα των ασκήσεων) εμφανίζεται μία λίστα με τους χρήστες, από όπου μπορεί να επιλεχθεί ένας. Σε αυτή την λίστα μπορεί να γίνει και αναζήτηση με το όνομα ή το username:

Περιοχή εμφάνισης ασκήσεων

Οι τύποι ασκήσεων είναι 3:

Στην περιοχή εμφάνισης ασκήσεων υπάρχουν όλες οι αποθηκευμένες ασκήσεις που μπορεί να εκτελέσει ένας χρήστης. Όπως θα παρατηρήσετε, υπάρχουν ασκήσεις με κόκκινο και με γκρι χρώμα. Οι ασκήσεις με το κόκκινο χρώμα είναι οι προεγκατεστημένες στο σύστημα, οι οποίες δεν μπορούν να διαγραφούν, ενώ με γκρι είναι οι ασκήσεις τις οποίες δημιούργησε ο χρήστης. Η διαφορά φαίνεται παρακάτω:

Οι αυτοματοποιημένες ασκήσεις έχουν την παρακάτω μορφή:

Οι διαφορετικές επιλογές/ενδείξεις που υπάρχουν είναι οι εξής:

Εδώ μπορείτε να δείτε το όνομα και την περιγραφή της άσκησης, όπως και το πως πρέπει να είναι τοποθετημένα τα Pads.

Οι ασκήσεις με προκαθορισμένα βήματα έχουν τις ίδιες επιλογές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το κουμπί , με την πίεση του οποίου εκτελείται η άσκηση με τα προκαθορισμένα βήματα, αλλά με τυχαιότητα στα Pads..