Περιεχόμενα

Διαχείριση ομάδων χρηστών

Η διαχείριση ομάδων χρηστών (User groups), γίνεται από την οθόνη Configuration ⤻ Groups management. Η αρχική οθόνη που θα δείτε (εάν δεν έχετε προσθέσει κάποια ομάδα) είναι η εξής:

Όπως είναι φανερό, το REMEDES προσφέρει κάποια προκαθορισμένα Groups, τα οποία ανατίθενται αυτόματα στον κάθε χρήση κατά την δημιουργία του λογαριασμού του. Αυτά τα groups είναι Άνδρες και Γυναίκες (Men/Women). Αυτά τα groups δεν μπορούν να διαγραφούν, σε αντίθεση με groups που θα δημιουργεί ο ιδιοκτήτης του συστήματος.

Δεξιά της ονομασίας του κάθε Group εμφανίζεται ο αριθμός των ατόμων τα οποία ανήκουν στο εκάστοτε group.

Εάν έχετε δημιουργήσει πολλά groups, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ανά όνομα, πληκτρολογώντας εδώ:

Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να βρούμε το group Age 40-45, μπορούμε να το αναζητήσουμε ως εξής:

Με το κουμπί μπορείτε να εξάγετε λίστα των groups και τον αριθμό των ατόμων σε επεξεργάσιμη μορφή (CSV).

Δημιουργία και διαγραφή Group

Για να δημιουργήσετε ένα νέο group πληκτρολογήστε το όνομά του εδώ:

Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να δημιουργήσετε group με όνομα ίδιο με ένα ήδη υπάρχον, θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:

Σε αντίθετη περίπτωση το group θα δημιουργηθεί κανονικά:

Με το κουμπί μπορείτε να εξάγετε στατιστικά για όλα τα μέλη ενός group σε μορφή CSV/XLS. Τέλος, για να διαγράψετε ένα group που έχετε δημιουργήσει, πίεστε το αντίστοιχο πλήκτρο . Εάν ένα group διαγραφεί, οι χρήστες δεν διαγράφονται, αλλά τους αφαιρείται το συγκεκριμένο group.