Περιεχόμενα

Περιγραφή υλικού

Στο πακέτο που σας αποστάλθηκε θα βρείτε:

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή του κάθε αντικειμένου.

REMEDES Pads

Ένα παράδειγμα ενός REMEDES Pad φαίνεται στην παρακάτω είκονα:

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται:

  1. Το κυρίως σώμα του Pad: Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, ανθεκτικό σε μεσαίας έντασης χτυπηματα.
  2. Η επιφάνεια φωτισμού: Φωτίζεται κατά την διάρκεια ενργοποίησης μέσω οπτικού ερεθίσματος.
  3. Οι οπές της μετρητικής διάταξης: Από τις οπές αυτές γίνεται η μέτρησης μέσω της οποίας απενεργοποιείται το Pad. Δεν πρέπει να καλυφθούν σε καμία περίπτωση.
  4. Η οπή του ακουστικού ερεθίσματος: Από την οπή αυτή ακούγεται το ακουστικό ερέθισμα. Δεν πρέπει να καλυφθεί σε καμία περίπτωση.
  5. Ο κίτρινος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Με το πάτημα του διακόπτη αρχίζει ή τερματίζει η λειτουργία του Pad.
  6. Η θύρα φόρτισης της μπαταρίας: Μέσω αυτής της θύρας γίνεται η φόρτιση του Pad με χρήση καλωδίου USB to Mini USB. Το Pad μπορεί να λειτουργήσει και με χρήση τροφοδοσίας (καλώδιο), όπου ταυτόχρονα φορτίζεται η μπαταρία και τροφοδοτείται το Pad.
  7. Λαμπάκι ένδειξης φόρτισης: Δείτε παρακάτω
  8. Λαμπάκι ένδειξης στάθμης μπαταρίας: Δείτε παρακάτω
  9. Υποδοχές στερέωσης με ιμάντα: Οι υποδοχές αυτές είναι κατάλληλες για την επίδεση του Pad σε κάθετες ή οριζόντιες δοκούς με χρήση ιμαντών ή ταινιών τύπου "Scratch".

Όταν το Pad είναι σε διαδικασία φόρτισης, θα πρέπει να υπάρχει μία πράσινη ένδειξη στο πλαινό του μέρος, από την πλευρά της υποδοχής φόρτισης, όπως φαίνεται στην πάνω εικόνα.

Στην άλλη πλαϊνή πλευρά υπάρχει ένδειξη της στάθμης της μπαταρίας (όπως φαίνεται στις δύο παραπάνω εικόνες). Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το καλώδιο φόρτισης είναι πάνω στην συσκευή, η ένδειξη είναι πράσινη, όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη άνω του 30% η ένδειξη είναι μπλε, ενώ όταν η μπαταρία είναι σχεδόν ξεφόρτιστη η ένδειξη είναι κόκκινη.

Μπαταρίες Pads

Οι μπαταρίες που εξοπλίζουν κάθε Pad είναι τύπου LiPo, χωρητικότητας 2500 mAh. Ο τυπικός χρόνος φόρτισης κάθε μπαταρίας είναι σχεδόν 3.5 ώρες, ενώ η τυπική διάρκειά της είναι 3.5 ώρες (για συνεχή λειτουργία ενός REMEDES Pad), ή 8 ώρες εάν το Pad είναι απλά ανοικτό και δεν χρησιμοποιείται σε κάποια άσκηση (idle).

Φόρτιση REMEDES Pad

Η φόρτιση των REMEDES Pads γίνεται με τα καλώδια USB-to-microUSB τα οποία περιλαμβάνονται στο πακέτο. Το καλώδιο πρέπει να εισαχθεί στην θύρα φόρτισης του REMEDES Pad και από την άλλη πλευρά στο παρεχόμενο USB Hub ή σε κάποια θύρα USB Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

REMEDES Master Pad

Το REMEDES Master Pad είναι μοναδικό για κάθε σύστημα και μέσω αυτού γίνεται η διαχείρισή του. Για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας του δείτε περισσότερα στην Εγκατάσταση συστήματος.

USB Hub

To USB Hub επιτελεί την λειτουργία του διαμοιραστή τάσης, έτσι ώστε να μπορούν να φορτίζονται πολλά REMEDES Pads ταυτόχρονα. Για να φορτίσετε ένα REMEDES Pad, συνδέστε το Pad με το USB Hub (ή μία θύρα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) χρησιμοοιώντας ένα καλώδιο USB to MiniUSB.

Access Point

To Access Point χρησιμοποιείται για την σύνδεση των REMEDES Pads και του REMEDES Master Pad με το τοπικό δίκτυο του ιδιοκτήτη. Για την λειτουργία του δείτε περισσότερα στην Εγκατάσταση συστήματος.

Power bank

Το power bank μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε το σύστημά σας φορητό, συνδέοντας πάνω του το REMEDES Master Pad και το Access Point με καλώδια Mini USB.