Περιεχόμενα

Αρχική οθόνη και γενικές πληροφορίες

Είσοδος στο σύστημα

Για να ενεργοποίησετε το σύστημα REMEDES και να εισέλθετε στις οθόνες ελέγχου, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Αρχική οθόνη

Κατά την είσοδό σας στο σύστημα, βλέπετε το παρακάτω:

Τα επιμέρους τμήματα που ενδιαφέρουν είναι:

Μπάρα πλοήγησης

Σε αυτή την μπάρα υπάρχουν όλες οι δυνατές επιλογές ελέγχου του συστήματος. Πατώντας ένα από τα Configuration, Exercises, Statistics και Comparisons, ανοίγουν τα αντίστοιχα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Κουμπί μετάβασης στο REMEDES website

Στην πάνω δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης, υπάρχει ένα κουμπί με το οποίο μπορείτε να οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα του συστήματος REMEDES (http://remedes.eu).

Τρέχων χρήστης συστήματος

Στην πάνω δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης, υπάρχει ένδειξη του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήση. Το όνομά του θα πρέπει να είναι πάντα ίδιο με το username που σας έχει δωθεί από την ομάδα κατασκευής του συστήματος REMEDES.

Ένδειξη συγχρονισμού δεδομένων

Σε περίπτωση που είστε κάτοχος του προγράμματος REMEDES @CLOUD, στο πάνω μέρος της οθόνης θα υπαρχει ένδειξη σχετική με τον συγχρονισμό των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που όλα τα δεδομένα σας είναι συγχρονισμένα, θα δείτε την παρακάτω ένδειξη:

Σε περίπτωση που έχετε ασυγχρόνιστα δεδομένα η ένδειξη θα αλλάξει και θα γίνει όπως παρακάτω:

Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας πρέπει να επισκεφθείτε την οθόνη Configuration ⤻ REMEDES Settings, είτε από την αριστερή μπάρα, είτε πατώντας το link REMEDES Settings που υπάρχει στο εσωτερικό των παραπάνω ενδείξεων.

Ένδειξη ανανέωσης λογισμικού

Σε περίπτωση ύπαρξης νέως εκδόσεων λογισμικού, υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη δεξιά από την ένδειξη συγχρονισμού δεδομένων. Εάν έχετε την τελευταία έκδοση, θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη:

Εάν υπάρχουν νέες εκδόσεις θα δείτε την παρακάτω ένδειξη:

Για να λάβετε νέες εκδόσεις πρέπει να επισκεφθείτε την οθόνη Configuration ⤻ REMEDES Settings, είτε από την αριστερή μπάρα, είτε πατώντας το link REMEDES Settings που υπάρχει στο εσωτερικό των παραπάνω ενδείξεων.

Ένδειξη ώρας συστήματος

Η τρίτη ένδειξη αφορά τον χρόνο (ώρα) του συστήματος. Σε περίπτωση που το REMEDES Master Controller έχει σύνδεση στο internet, η ώρα θα συγχρονιστεί αυτόματα, οπότε θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη:

Εάν o Master Controller δεν διαθέτει σύνδεση στο internet, η ώρα θα εμφανίζεται λανθασμένα και θα δείτε την παρακάτω ένδειξη:

Για να ορίσετε την σωστή ώρα, έτσι ώστε η ώρα εκτέλεσης των ασκήσεων να αποθηκευτεί σωστά, πρέπει να επισκεφθείτε την οθόνη Configuration ⤻ REMEDES Settings.

Κατάσταση συστήματος

Σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα του συστήματος (εκτός της αρχικής), θα παρατηρήσετε τις παρακάτω ενδείξεις στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας:

Η αριστερή ένδειξη αφορά την στάθμη των μπαταριών των Pads. Όταν δεν έχετε σκάναρει ακόμη για Pads, η ένδειξη εμφανίζεται γκρίζα (όπως στην πάνω εικόνα). Εάν έχετε ήδη σκανάρει τα διαθέσιμα Pads, θα εμφανίζεται η στάθμη μπαταρίας του Pad με την χαμηλότερη στάθμη. Εάν θέλετε να δείτε την στάθμη μπαταρίας όλων των Pads, μπορείτε να πατήσετε πάνω στο εικονίδιο και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

Η ένδειξη σημαίνει ότι υπάρχουν δεδομένα προς συγχρονισμό (έαν έχετε την υπηρεσία REMEDES @CLOUD), ενώ το αντίστοιχο πράσινο εικονίδιο σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα είναι συγχρονισμένα. Πατώντας το εικονίδιο θα μεταφερθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του συστήματος.

Η ένδειξη σημαίνει ότι το MC Pad έχει πρόσβαση στο διαδύκτιο. Στην αντίθετη περίπτωση, το εικονίδιο θα εμφανιστεί κόκκινο. Να σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση να έχετε σύνδεση στο διαδύκτιο αλλά το εικονίδιο να παραμένει κόκκινο, γεγονός που συνήθως οφείλεται σε αργές συνδέσεις.

Τέλος το κουμπί ορίζει το πόσες πληροφορίες θα εμφανίζονται σε διάφορες οθόνες του συστήματος. Εάν είναι επιλεγμένο, θα εμφανίζονται όλες οι δυνατές πληροφορίες, ενώ εάν είναι απενεργοποιημένο θα αποκρύπτονται κάποιες. Να σημειωθεί ότι θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το σύστημα και στις δύο περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα εμφάνισης όλων των δεδομένων είναι:

ενώ με απενεργοποιημένες πληροφορίες, η ίδια οθόνη εμφανίζεται ως εξής:

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το σύστημα από υπολογιστή είτε tablet συνίστατει να έχετε επιλεγμένο το κουμπί των πληροφοριών, ενώ εάν χρησιμοποιείτε κινητό πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.