Περιεχόμενα

Εγκατάσταση συστήματος

Η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος REMEDES, εξαρτάται από τις υπάρχοντες εγκαταστάσεις και δικτυακές υποδομές στο χώρο στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση. Παράδειγμα μεταβολής της διαδικασίας εγκατάστασης του συστήματος είναι η ύπαρξη ή όχι ασύρματου δικτύου (Wi-Fi).

Σημειώνεται ότι για την λειτουργία του συστήματος δεν απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο, ωστόσο η έλλειψη σύνδεσης με τον παγκόσμιο ιστό αποκλείει τη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του REMEDES-Cloud.

Περίπτωση #1: Στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει υποδομή δικτύου ασύρματης κάλυψης (Wi-Fi)

Σε περίπτωση ύπαρξης δικτύου ασύρματης κάλυψης (Wireless Router / Wi-Fi) στον χώρο της εγκατάστασης, το σύστημα εγκαθίσταται ως επέκταση του παρεχόμενου δικτύου και ο κάτοχος οφείλει να ενημερώσει, κατόπιν της αγοράς, για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και παραμέτρους του ασύρματου δικτύου, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εκ των προτέρων ρύθμιση. Αυτά αφορούν κυρίως:

Βήμα 1: Σύνδεση Wi-Fi Repeater/Extender

Συνδέστε την συσκευή επέκτασης του δικτύου ασύρματης κάλυψης (Wi-Fi Extender) σε κάποια πρίζα ρεύματος κοντά στο Wi-Fi Router και πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power).

Στην συνέχεια, συνδεθείτε στον Wi-Fi Extender, με χρήση των αντίστοιχων στοιχείων σύνδεσης (SSID και Password) που δίνονται κατά την παράδοση του συστήματος.

Βήμα 2: Ενεργοποίηση του ReMeDeS Master-Pad

Συνδέστε το τροφοδοτικό, το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο σε κάποια πρίζα ρεύματος και ενεργοποιήστε τo Master Pad, τροφοδοτώντας το μέσω της θύρας micro-USB.

Περαιτέρω, στο πακέτο αγοράς συμπεριλαμβάνεται και ένα PowerBank στις 15000mAh, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοτικό του Master-Pad, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ασύρματη λειτουργία του.

Βήμα 3: Ενεργοποίηση/Φόρτιση των συσκευών REMEDES Pad

Οι συσκευές REMEDES Pad είναι ασύρματες και επαναφορτιζόμενες. Κάθε συσκευή ενεργοποιείται πιέζοντας το κίτρινο πλήκτρο, το οποίο βρίσκεται στο πλαϊνό της μέρος. Η διαδικασία εκκίνησης διαρκεί περίπου τριάντα (30) δευτερόλεπτα. Ο χρήστης ενημερώνεται για την ετοιμότητα λειτουργίας της κάθε συσκευής μέσω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων (Ηχηρό μπιπ και κλείσιμο των LED που βρίσκονται στο πάνω μέρος).

Για την φόρτιση των συσκευών REMEDES Pad, συνδέεται το ένα άκρο του καλώδίου USB-to-microUSB στην θύρα microUSB της κάθε συσκευής, και το άλλο άκρο στο USB-Power-Hub, το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο αγοράς. Να σημειωθεί ότι το USB-Power-Hub πρέπει αρχικά να συνδεδεθεί σε πρίζα παροχής τροφοδοσίας.

Παρόλο που οι συσκευές παραδίδονται φορτισμένες, προτείνεται επαναφόρτιση τους κατά την παράδοση και πριν την πρώτη χρήση του συστήματος, λόγω πιθανής εκφορτισης κατά την διανομή.

Βήμα 4: Σελίδα διαχείρισης συστήματος

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο δίκτυο ασύρματης κάλυψης (Wi-Fi), όπως αναγράφεται στο Βήμα 1.

Στην συνέχεια, ανοίξτε κάποιον web browser (Chrome/Firefox) στον υπολογιστή σας και πληκτρολογήστε remedes.local:8090 στο πεδίο διεύθυνσης (ή την διεύθυνση που σας δόθηκε κατά την παραλαβή), για να συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης του συστήματος REMEDES. Σε περίπτωση ορθής εκτέλεσης των προηγούμενων βημάτων, θα πρέπει να εμφανιστεί η αρχική ιστοσελίδα διαχείρισης του συστήματος, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Σε περίπτωση σφάλματος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα προηγούμενα βήματα εκτελέστηκαν σωστά και εφόσον το πρόβλημα συνεχίζει να παρουσιάζεται, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλεφωνικώς ή μέσω email.

Βήμα 5: Έλεγχος συσκευών

Για τον έλεγχο τον συσκευών, πλοηγηθείτε στην καρτέλα Configuration/Pad management του συστήματος διαχείρισης (βλ. Βήμα 4). Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να εμφανίζονται όλα τα REMEDES Pads, αριθμός ο οποίος ορίζεται από το αντίστοιχο πακέτο αγοράς. Στην πιο κάτω εικόνα παρουσιάζεται το περιεχόμενο της καρτέλας για ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από επτά (7) συσκευές.

Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της κάθε συσκευής REMEDES Pad, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο Test. Θα πρέπει να ακούσετε ένα συνεχόμενο ηχηρό "μπιπ" και τα LED στο πάνω μέρος θα ανάψουν με έντονο χρώμα, για ένα (1) δευτερόλεπτο.

Σε περίπτωση σφάλματος, δηλαδή μη ένδειξης όλων των REMEDES Pad συσκευών ή αποτυχία εκτέλεσης της διαδικασίας Test (δεν ανάβουν τα LED / δεν ακούγεται ηχηρό μπιπ / η διάρκεια ενεργοποίησης είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του ενός δευτερολέπτου), βεβαιωθείτε ότι όλα τα προηγούμενα βήματα εκτελέστηκαν σωστά και εφόσον το πρόβλημα συνεχίζει να παρουσιάζεται επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία μέσω email.

Περίπτωση #2: Στον χώρο εγκατάστασης ΔΕΝ υπάρχει υποδομή δικτύου ασύρματης κάλυψης (Wi-Fi)

Σε αυτή την περίπτωση το πακέτο περιλαμβάνει ένα Wi-Fi Router για κάλυψη της ασύρματης ζώνης, το οποίο ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης του συστήματος που αναφέρονται κατά το στάδιο της παραγγελίας.

Η μόνη διαφοροποίηση, σε σχέση με την Περίπτωση 1, παρουσιάζεται στο Βήμα 1. Έπειτα, για την εγκατάσταση του συστήματος εκτελούνται τα βήματα 2-5 με τον ίδιο τρόπο.

Βήμα 1: Σύνδεση Wi-Fi Router

Κατά την παραλαβή, ο κάτοχος θα πρέπει απλά να συνδέσει την συσκευή του Wi-Fi Router στην τροφοδοσία, μέσω κάποιας πρίζας ρεύματος και αφού την ενεργοποιήσει πιέζοντας το πλήκτρο τροφοδοσίας (power), να συνεχίσει στην εκτέλεση των βημάτων 2-5, όπως αυτά αναγράφονται στην Περίπτωση 1.