Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Το REMEDES αποτελεί ένα σύστημα προσανατολισμένο στην μέτρηση και καταγραφή αντανακλαστικών και αντίδρασης με υψηλή ακρίβεια, κάνοντας χρήση οπτικών ή/και ακουστικών ερεθισμάτων. Το σύστημα είναι κατάλληλο για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της ιδιοδεκτικότητας/κιναισθησίας, καθώς στηρίζεται στο βασικό πεδίο της ανθρώπινης δράσης/αντίδρασης, έχοντας ως είσοδο την όραση ή την ακοή και έξοδο το μυοσκελετικό σύστημα. Πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν α) διάγνωση, αποθεραπεία ή παρακολούθηση νευρολογικών, νευροκινητικών, ψυχιατρικών ή οφθαλμολογικών παθήσεων ή β) προπόνηση/εξάσκηση/ μοντελοποίηση επιδόσεων αθλητών και παρακολούθηση ατομικών και ομαδικών επιδόσεων.

Ως σύστημα, το REMEDES αποτελείται από έναν αριθμό ασύρματων φορητών συσκευών (REMEDES Pads), οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις και να “προγραμματιστούν” ανάλογα, υλοποιώντας έτσι διάφορους τύπους ασκήσεων μέτρησης επιδόσεων και αντανακλαστικών. Ο αριθμός των REMEDES Pads σε ένα τυπικό σύστημα κυμαίνεται από 4 έως 8. Μέσω του κατάλληλου λογισμικού, για κάθε άσκηση γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και παρέχεται αναφορά σχετική με την ατομική, αλλά συγκριτική επίδοση του χρήστη. Επιπροσθέτως, στο σύστημα περιλαμβάνεται ο συγχρονισμός των δεδομένων στο Cloud, από όπου οι χρήστες του συστήματος έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις που έχουν κάνει, στα στατιστικά τους και στα βραβεία τους, τα οποία αποκτούν ανάλογα με τις επιδόσεις τους συγκριτικά με άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών.