Περιεχόμενα

Διαχείριση συσκευών

Η διαχείριση συσκευών (ή Pads), γίνεται από την οθόνη Configuration ⤻ Pads management. Η αρχική οθόνη που θα δείτε (εάν δεν έχετε σκανάρει ακόμη για Pads) είναι η εξής:

Όπως παρατηρείτε εμφανίζεται ένα γαλάζιο μήνυμα ότι δεν έχουν βρεθεί Pads. Σε περίπτωση που σκανάρετε για Pads και δεν βρεθεί κάποιο, θα προκύψει το ίδιο μήνυμα. Εάν σκανάρετε και βρείτε Pads, φύγετε από την σελίδα και επιστρέψετε σε αυτή, θα παρατηρήσετε ότι έχουν διατηρηθεί στην μνήμη, άρα δεν χρειάζεται να ξανασκανάρετε (όσο το MC Pad είναι ενεργοποιημένο).

Για να σκανάρετε για REMEDES Pads πατήστε το πλήκτρο

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιο Pad σημαίνει 1) ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κανένα Pad ή 2) το δίκτυο WiFi έχει χαμηλό σήμα. Στην δεύτερη περίπτωση μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο που γίνεται η αναζήτηση από την παρακάτω μπάρα:

Επίσης κατά το άναμα ή σβήσιμο των Pads, υπάρχει περίπτωση να καθυστερεί η εύρεσή τους, άρα συνίσταται να επιμείνετε με διαδοχικά σκαναρίσματα πριν προβείτε σε άλλες ενέργειες.

Όταν βρεθούν κάποια Pads, η οθόνη θα μοιάζει ως εξής:

Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες για τα Pads, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι το Pad ID (Α/Α Pad), αφού αυτό θα χρησιμοποιείτε στις ασκήσεις και το Pad Battery (στάθμη μπαταρίας). Όταν η στάθμη μπαταρίας των Pads είναι κάτω του 20%, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε την διαδικασία της φόρτισης.

Όσον αφορά τις λειτουργίες ανά Pad αυτές είναι: