Περιεχόμενα

Ορισμός τοποθέτησης Pads

Στο σύστημα REMEDES μπορείτε να δημιουργησετε ασκήσεις τριών τύπων: Αυτοματοποιημένες, κατά βήματα ή ασκήσεις με πρότυπο. Ανεξάρτητα του τύπου, στις οθόνες δημιουργίας των ασκήσεων υπάρχει πάντα ένα πεδίο όπου ορίζονται το πόσα Pads συμμετέχουν στην άσκηση και που βρίσκονται τοποθετημένα. Στην αρχική του μορφή, το πεδίο αυτό είναι το εξής:

Στο πάνω δεξιά μέρος παρατηρείτε μία μπάρα στην οποία φαίνεται ο αριθμός των Pads. Από αυτή την μπάρα μπορείτε να ορίσετε το πόσα Pads χρειάζονται για την άσκησή σας. Σημαντικό: ο αριθμός των Pads που θα ορίσετε πρέπει να ικανοποιείται όταν θα εκτελέσετε την άσκηση στο μέλλον, αλλιώς θα εμφανίζεται σφάλμα!. Εάν μειώσετε τον αριθμό των Pads (π.χ. από 8 σε 5), θα δείτε να μειώνονται και τα Pads στην απεικόνιση που υπαχει αριστερά:

Η απεικόνιση που υπάρχει αριστερά πρέπει να αντιστοιχεί με τις σωστές θέσεις των Pads κατά την διάρκεια της άσκησης. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για να έχετε σωστά αποτελέσματα ταχύτητας και επιτάχυνσης, αλλά και για να θυμάστε πως πρέπει να είναι τοποθετημένα τα Pads κατά την διάρκεια κάποιας άσκησης. Τα Pads μπορούν να μετακινηθούν εάν τα επιλέξετε και τα σύρετε (με ποντίκι σε υπολογιστή ή με το δάχτυλο σε tablet).

Η μπάρα με κουμπιά που υπάρχει στο κέντρο του δεξιού μέρους, μπορεί να τοποθετήσει τα Pads σε προκαθορισμένα σχήματα (κύκλο, τετράγωνο, ευθεία κτλ.):

Για παράδειγμα, πατώντας το , τα Pads τοποθετούνται σε κυκλικό σχήμα:

Αντίστοιχα, εάν πατηθεί το και μετά το , η νέα διάταξη των Pads θα είναι:

Ο πίνακας που υπάρχει στο δεξί μέρος έχει διττή λειτουργία. Αφενός στο πάνω δεξιά τμήμα του εμφανίζονται οι αποστάσεις από κάθε Pad προς κάθε άλλο, ενώ στο κάτω αριστερά τμήμα του, μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε συνδιασμό Pads, ώστε να εμφανιστεί η απόστασή του στην απεικόνιση. Αρχικά θεωρείται ότι η πλευρά της απεικόνισης αντιστοιχεί σε 1 μέτρο, οπότε παρακάτω βλέπετε μία απεικόνιση με κάποιες μαρκαρισμένες αποστάσεις:

Τέλος εάν θέλουμε να αυξήσουμε/μειώσουμε την απόσταση των Pads, αυτό μπορεί να γίνει με την εξής μπάρα: . Τα κουμπιά + και - δεξιά και αριστερά της μπάρας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διπλασιάσουν ή να μειώσουν στο μισό την μέγιστη τιμή. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε η απόσταση μεταξύ των Pads 3 και 5 να είναι περίπου 9 μέτρα, πρέπει να πατήσουμε δύο φορές το +, ώστε το μέγιστο να γίνει 20m και να σύρουμε την μπάρα στα 12m. Έτσι καταλήγουμε στο εξής: