Περιεχόμενα

Εξαγωγή στατιστικών σε αρχείο PDF

Η εξαγωγή στατιστικών χρήστη σε αρχείο PDF, γίνεται από την οθόνη Statistics ⤻ Export statistics. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Αρχικά, πρέπει να επιλεχθεί ο χρήστης, πιέζοντας το . Έπειτα υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Τέλος, πατώντας το κουμπί , θα παραχθεί το αρχείο PDF. Ένα παράδειγμα του αρχείου υπάρχει εδώ.