Περιεχόμενα

REMEDES @CLOUD

Στην περίπτωση που διαθέτετε το πακέτο REMEDES @CLOUD και εκτελείτε συγχρονισμό δεδομένων, κάθε χρήστης σας θα μπορεί να βλέπει τις επιδόσεις του online, στην εξής διεύθυνση:

http://remedes.eu/app

Εκεί υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Όταν ο χρήστης επιλέξει Login, θα μεταβεί στην εξής οθόνη:

Εδώ, θα πρέπει να εισαχθούν το username και ο κωδικός, όπως είχαν δηλωθεί κατά την δημιουργία λογαριασμού του χρήστη και το username του ιδιοκτήτη του συστήματος.

Μετά την επιτυχημένη είσοδο στο σύστημα, έχετε τις παρακάτω επιλογές: