Περιεχόμενα

Στατιστικές συγκρίσεις

Η στατιστική σύγκριση μεταξύ δύο χρηστών, γίνεται από την οθόνη Comparisons ⤻ User vs User (per type). Αντίστοιχα, η σύγκριση μεταξύ χρήστη και ομάδας χρηστών γίνεται από την οθόνη Comparisons ⤻ User vs Group, ενώ για την σύγκριση μεταξύ δύο ομάδων χρηστών θα επισκεφθείτε την οθόνη Comparisons ⤻ Group vs Group .

Στην οθόνη σύγκρισης χρηστών πρέπει να επιλέξετε δύο χρήστες. Ένα παράδειγμα στατιστικής σύγκρισης είναι το εξής:

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, υπάρχει αναλυτική καταγραφή των επιδόσεων των δύο χρηστών, με χρήση στατιστικών μεγεθών, όπως και box plots που αναδεικνύουν διαφορές σε ελάχιστο, μέσο και μέγιστο χρόνο απενεργοποίησης ανά τύπο άσκησης.