Περιεχόμενα

Στατιστικά χρήστη

Για να δείτε τα στατιστικά ενός χρήστη, μπορείτε να επισκεφτείτε την οθόνη Statistics ⤻ User statistics. Εδώ παρουσιάζονται τρεις ξεχωριστές περιοχές:

Το γράφημα με τις επιδόσεις του χρήστη μοιάζει με το εξής:

Όπως παρατηρούμε υπάρχει μεγάλη ετερογένεια, διότι εμφανίζονται όλοι οι τύποι ασκήσεων μαζί. Για να δούμε τα αποτελέσματα ενός τύπου ασκήσης, πιέζουμε το και επιλέγουμε τον τύπο που μας ενδιαφέρει, καταλήγοντας στο γράφημα:

Το γράφημα με τα ποσοστά ανά τύπο απενεργοποίησης είναι το παρακάτω:

Παρατηρούμε ότι για την συγκεκριμένη άσκηση, ο συγκεκριμένος χρήστης έχει μέσο ποσοστό επιτυχημένων απενεργοποιήσεων ίσο με 98.6%.

Τέλος, ακολουθεί η λίστα με τις εκτελεσμένες ασκήσεις:

Εδώ εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία, ενώ με το πάτημα του μπορούμε να κάνουμε τα εξής: