Περιεχόμενα

Ρυθμίσεις συστήματος

Οι ρυθμίσεις συστήματος (REMEDES Settings), γίνεται από την οθόνη Configuration ⤻ REMEDES settings. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, είναι παρόμοιες με αυτές που εξηγήθηκαν στην ενότητα Αρχική οθόνη και γενικές πληροφορίες. Επιπλέον, εμφανίζεται μία λίστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του λογισμικού.

Όταν πατηθεί το κουμπί Synchronize now! τα δεδομένα σας θα συγχρονιστούν με το REMEDES Cloud. Αυτό σημαίνει ότι 1) οι χρήστες σας θα μπορούν να δουν άμεσα τις ασκήσεις τους και 2) θα μπορεί να γίνει επαναφορά των δεδομένων σε περίπτωση βλάβης του REMEDES Master Pad.

Όταν πατηθεί το κουμπί Update to vXXX θα λάβετε δωρεάν την τελευταία έκδοση του λογισμικού. Μετά την λήψη της έκδοσης, το REMEDES Master Pad θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση, οπότε η λειτουργία του θα συνεχιστεί έπειτα από 1-2 λεπτά.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σύνδεση στο internet θα δείτε την παρακάτω εικόνα:

Σε αυτή την περίπτωση, πιθανώς η ώρα του συστήματος να είναι λανθασμένη, οπότε μπορείτε να την ρυθμίσετε πατώντας "Set time" και συμπληρώνοντας την ημερομηνία, τις ώρες και τα λεπτά.