Περιεχόμενα

Στατιστικά συστήματος

Η εμφάνιση στατιστικών του συστήματος, γίνεται από την οθόνη Statistics ⤻ REMEDES statistics. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω, όπου εμφανίζονται διάφορα στατιστικά σχετικά με τους χρήστες, τις ομάδες χρηστών και τις επιδόσεις των ομάδων χρηστών ανά τύπο άσκησης: