Περιεχόμενα

Άμεση σύγκριση δύο χρηστών

Η άμεση σύγκριση μεταξύ δύο χρηστών, γίνεται από την οθόνη Comparisons ⤻ User vs User (time). Θα δείτε μία οθόνη στην οποία πρέπει να επιλέξετε δύο χρήστες και εάν θέλετε τύπο άσκησης. Ένα παράδειγμα άμεσης σύγκρισης είναι το εξής:

Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ότι ο πρώτος χρήστης είναι χειρότερος κατά μέσο όρο από τον δεύτερο στον συγκεκριμένο τύπο άσκησης (0.52 σε σύγκριση με 0.46 δευτερόλεπτα), αλλά έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχημένων απενεργοποιήσεων (99.42% έναντι 98.14%).