Περιεχόμενα

Διαχείριση χρηστών

Η διαχείριση χρηστών (Users), γίνεται από την οθόνη Configuration ⤻ User management. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε δύο καταγεγραμμένους χρήστες, τον Κωνσταντίνο και τον Μάνο. Για κάθε χρήστη είναι φανερά διάφορα στατιστικά.

Με το πάτημα του κουμπιού εμφανίζονται οι δυνατές επιλογές για κάθε χρήστη:

Οι δυνατές επιλογές είναι:

Με την πίεση του κουμπιού , μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε Groups για τον συγκεκριμένο χρήστη. Με το πάτημα, θα εμφανιστεί η παρακάτω λίστα, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε Groups.

Εάν έχετε πολλούς χρήστες, μπορείτε να αναζητήσετε καποιον, γράφοντας οποιοδήποτε στοιχείο του στην μπάρα αναζήτησης: .

Τέλος μπορείτε να εξάγετε όλους τους χρήστες σας σε επεξεργάσιμη μορφή (CSV), με το πάτημα του εξής κουμπιού: